Wap

Wap
 
Poštovani posjetitelji,
 
Ako imate aktiviranu GPRS uslugu kod davatelja mobilnih telekomunikacijskih usluga (T-Mobile, Vip, Tele2, Eronet, GSMBiH, i dr..), Larus M Vam uskoro omogućuje pregled wap stranica i na zaslonima vaših mobilnih telefona.
 
Posjetite nas uskoro na wap adresi:
 
www.larus-m.com/wap